Licenčné príležitosti

300
Zariadenia a prístroje

Magnetoelastický snímač deformácií využíva špeciálny materiál – viacvrstvovú pásku/kompozit – pripravenú rýchlym ochladením taveniny so špecifickými magnetoelastickými vlastnosťami. Tento materiál…

300
Materiály

Unikátne polymérne kompozity pre 3D tlač pozostávajúce z polymérnej matrice a plniva, pričom ako polymérna matrica je použitý recyklovaný polyetyléntereftalát glykol (rPETG)…

300
Materiály

Kovové sklá majú mechanické vlastnosti porovnateľné so superpevnými oceľami, magnetickými vlastnosťami patria medzi kvalitné magneticky mäkké materiály a majú vynikajúcu…

300
Materiály

Nová technológia výroby viacvrstvových pásov z kovových zliatin, zabezpečujúca dokonalé spojenie medzi jednotlivými vrstvami materiálov. Konkurenčné výhody viacvrstvové pásy s…

300
Materiály

GRAVIPOL je skupina lepidiel dlhodobo vyvíjaných v laboratóriách Ústavu Polymérov SAV. Cieľom je aplikácia lepidiel v špeciálnych podmienkach. Využitie technológie GRAVIPOL ECO…

300
Materiály

Unikátny účinný kompozitný sorbent na odstraňovanie kontaminantov z vôd. Výhodou predmetného kompozitného sorbentu je, že využíva mikrovláknité pórovité uhlíkové nosiče,…