Spôsob tvarovania konštrukčného prvku

Foto: archív pôvodcov/ Fyzikálny ústav SAV

Kovové sklá majú mechanické vlastnosti porovnateľné so superpevnými oceľami, magnetickými vlastnosťami patria medzi kvalitné magneticky mäkké materiály a majú vynikajúcu koróznu odolnosť.

Využitie technológie

  • pri výrobe komponentov pre letecký, zbrojársky a vesmírny priemysel, rovnako ako aj pri výrobe komunikačných satelitov;
  • v strojárskom priemysle, konkrétne v segmente presného strojárstva;
  • vo výrobe materiálov a zariadení určených pre tienenie elektromagnetického žiarenia.

Ochrana duševného vlastníctva

  • Udelený patent: (SK)