Spôsob a zariadenie bezkontaktného snímania mechanických veličín

Foto: ilustračné/pixabay.com

Technológia sa týka spôsobu snímania mechanických veličín, najmä sily a tlaku, bez elektrického prepojenia snímacieho prvku na telese mechanického pôsobenia, len prostredníctvom vyhodnocovania zmien elektromagnetického poľa vytvoreného v okolí pôsobenia telesa.

Konkurenčné výhody

  • nevyžaduje žiadne elektrické kontaktné pripojenie mechanického člena s paralelným rezonančným obvodom, čím sa minimalizuje chyba merania;
  • umožňuje veľmi vysokú presnosť merania neelektrickej veličiny, čo poskytuje nasadenie nových a efektívnych algoritmov pre riadenie zariadenia, v ktorom je takýto snímač nasadený.

Využitie technológie

  • v priemyselných odvetviach, kde je nutné presné meranie neelektrických fyzikálnych veličín, ako je napríklad robotika, mechatronika, presné strojárstvo, obrábacie stroje, presné meracie stroje a prístroje.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Podaná prihláška: (SK)
  • Zapísaný úžitkový vzor: (SK)