Polymérne kompozity pre 3D tlač

Foto: archív pôvodcov/ Ústav polymérov SAV a MYMEDIA, s.r.o.

Unikátne polymérne kompozity pre 3D tlač pozostávajúce z polymérnej matrice a plniva, pričom ako polymérna matrica je použitý recyklovaný polyetyléntereftalát glykol (rPETG) a plnivo tvorí zmes expandovaného grafitu a uhlíkových vlákien vo vhodnom pomere.

Konkurenčné výhody

  • niekoľko násobne nižšia cena rPETG v porovnaní s nerecyklovaným PET;
  • zníženie váhy finálneho produktu (úspora cca. 15 – 20% hmotnosti finálneho produktu) a zároveň dosiahnutie jeho vyššej pevnosti a kvalitnejšieho vzhľadu povrchu.

Využitie technológie

  • predovšetkým výroba high performance materiálov pre strojársky priemysel.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Zapísaný úžikový vzor: (SK)