Kontakt

Ing. Katarína Račková (Müllerová)
ochrana duševného vlastníctva
 
T: +421 2 32401 092
M: 0905 542 356
Ing. Jarmila Sečányová
ochrana duševného vlastníctva a vzdelávanie
 
T: +421 2 57510 281
Ing. Martin Gróf, PhD.
právna podpora a vzdelávanie
 
T: +421 2 57510 266
M: 0911 038 240
Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Paed. IGIP
marketing a popularizácia
 
T: +421 2 57510 268
Ing. Dajana Kmeťová
(momentálne na materskej dovolenke)
ochrana duševného vlastníctva
 
T: