Špeciálne adhezíva GRAVIPOL

Foto: archív pôvodcov/Ústav polymérov SAV

GRAVIPOL je skupina lepidiel dlhodobo vyvíjaných v laboratóriách Ústavu Polymérov SAV. Cieľom je aplikácia lepidiel v špeciálnych podmienkach.

Využitie technológie

  • GRAVIPOL ECO je ekologické adhezívum na báze vodnej disperzie polyméru. Po nanesení na lepený materiál vytvára transparentný samolepivý film.
  • GRAVIPOL ELECTRO je ekologický jednozložkový vodou riediteľný elektricky vodivý tmel. Pre špeciálne účely je ho možné pripraviť na báze organického rozpúšťadla.
  • GRAVIPOL FLEX je univerzálne dvojzložkové adhezívum/tmel so zvýšenou flexibilitou pri nízkych teplotách a vysokou pevnosťou spojov pre lepenie najrôznejších materiálov.
  • GRAVIPOL THERMO je dvojzložkový tmel na lepenie širokej škály materiálov všade tam, kde sa vyžaduje dlhodobá stabilita vlastností spoja pri zvýšených teplotách do 150°C.
  • GRAVIPOL UNI a GRAVIPOL UNI SHOCK sú špeciálne jednozložkové modelárske (roztokové) adhezíva.
  • GRAVIPOL POWER je dvojzložkové adhezívum vyvinuté špeciálne na použitie pri konštrukcii železničných tratí, resp. všade tam, kde spoje potrebujú odolávať dynamickému zaťaženiu a vibráciám. Nanáša sa v tenkej vrstve na oba lepené povrchy.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Zapísaná ochranná známka: (SK)