Viacvrstvové pásy na báze zliatin kovov

Foto: archív pôvodcov/Fyzikálny ústav SAV

Nová technológia výroby viacvrstvových pásov z kovových zliatin, zabezpečujúca dokonalé spojenie medzi jednotlivými vrstvami materiálov.

Konkurenčné výhody

  • viacvrstvové pásy s dokonalým spojením medzi vrstvami a zvýšenou hrúbkou od 20 do 200 mikrometrov;
  • pásy s potenciálne neobmedzenou dĺžkou;
  • možnosť spojenia dvoch a viacerých materiálov inými spôsobmi nespojiteľnými;
  • nové fyzikálne, technické a funkčné vlastnosti získané spájaním rôznych materiálov;
  • jednoduchá technologická operácia výroby s nízkou spotrebou energie;
  • produkčná rýchlosť medzi 25-50 m/s.

Využitie technológie

  • vynález aplikovateľný najmä v oblasti aktuátorov a senzorov fyzikálnych veličín;
  • viacvrstvové pásy vhodné predovšetkým na meranie teploty, magnetického poľa a mechanických deformácií;
  • komerčné využitie v medicíne, elektrotechnike, automobilovom a chemickom priemysle.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Udelený patent: (SK)