Ponuka KTT

Máte záujem o

 • výsledky výskumu a vývoja?
 • spoluprácu s vedeckou organizáciou SAV?
 • alebo sa len zaujímate o najnovší pokrok v oblasti technológií?
Jednotlivé databázy postupne napĺňame, pokiaľ máte konkrétnu požiadavku, neváhajte nás kontaktovať.

Radi odpovieme na vaše otázky, poradíme vám s riešením, odporučíme a nakontaktujeme správnu osobu, sprostredkujeme analýzu vášho materiálu, službu, či spoluprácu.  

Ponúkame vám:

 • databázu výstupov na komercializáciu;
 • organizovanie úzko špecializovaných prezentácií pre záujemcov z oblasti priemyslu zameraných na komerčný potenciál výsledkov výskumu zo SAV;
 • prezentácie na kľúč;
 • asistenciu pri rokovaniach s partnermi zo SAV;
 • odporučenie konkrétnej osoby, na ktorú sa môžete obrátiť;
 • iniciáciu predbežných rokovaní;
 • informácie o službách a analýzach poskytovaných organizáciami SAV;
 • informácie o prístrojoch a zariadeniach na pôde SAV a možnostiach ich využitia.