2. krok oznámenia o vzniku riešenia

Pozn.: povinné údaje sú označené *Spolupôvodcovia [pridať]

Prílohy [pridať]
Opis predmetu priemyselného vlastníctva