Licenčné príležitosti

300
Zariadenia a prístroje

Magnetoelastický snímač deformácií využíva špeciálny materiál – viacvrstvovú pásku/kompozit – pripravenú rýchlym ochladením taveniny so špecifickými magnetoelastickými vlastnosťami. Tento materiál…