Technológia v oblasti výroby záporných elektród – anód pre nabíjateľné Li-iónové batérie

zdroj: Alper Güneren

Technológia modifikuje povrch anódy Li-iónovej batérie tenkou vrstvičkou ZnO nanesenou technológiou nanášania po atomárnych vrstvách. ZnO vrstvička obmedzuje nadmerný rast pasivačnej vrstvy na rozhraní anódy a kvapalného elektrolytu a niekoľko násobne zvyšuje kapacitu batérie pri rýchlom nabíjaní a vybíjaní.

Konkurenčné výhody

  • zvýšená životnosť Li-iónovej batérie pri rýchlom nabíjaní a vybíjaní
  • odstránenie problému zníženia kapacity batérie elektromobilov
  • obmedzenie nadmerného rastu pasivačnej vrstvy „SEI layer“ v dôsledku intenzívneho nabíjania/vybíjania batérie
  • vytvorenie umelej vrstvy na báze ZnO filmov

Využitie technológie

  • Technológiu je možné využiť pri uskladnení energie, a to predovšetkým v automobilovom priemysle. V rámci elektromobility (autá, bicykle, kolobežky) zabezpečí rýchle a efektívne nabitie batérie pri zachovaní celkovej kapacity a eliminácií poklesu kapacity batérie.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Podaná patentová prihláška: SK, PCT