Supravodič na báze MgB2 s plášťom na báze Al a spôsob jeho výroby

Foto: archív pôvodcov/Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a Elektrotechnický ústav SAV

Nový typ ultra-ľahkého supravodiča vo forme kompozitného drôtu, ktorého jadro je na báze MgB2 s kompozitným plášťom na báze hliníka. Al kompozitný materiál pozostáva z ultrajemnozrnných Al stabilizovaných a vystužených časticami nanočastice oxidu hlinitého (Al2O3) a spĺňa všetky náročné a protichodné požiadavky kladené na materiál plášťa supravodičového drôtu jadra MgB2

Konkurenčné výhody

  •  ekonomicky zmysluplný výrobný proces, ktorý je uskutočniteľný vo veľkom rozsahu;
  • výrazne nižšia hmotnosť supravodiča (najmenej 2,5 – 3 krát menšia) ako štandardné roztoky na báze jadra NbTi, Nb3Sn a MgB2 s vonkajším medeným (Cu) plášťom;
  • vynikajúca kombinácia mechanických vlastností supravodiča pri izbovej teplote a kryogénnych teplotách poskytovaných plášťom HITEMAL®;
  • dobré supravodivé elektrické vlastnosti a tepelná vodivosť.

Využitie technológie

  • pre technické riešenia s pohyblivými a rotujúcimi časťami, napríklad v dopravných a energetických aplikáciách, supravodivých veterných generátoroch, v letectve, vlakových motoroch, v supravodivých levitačných pohonoch, vo vesmírnom programe ako aktívne tienenie ľudskej posádky pred kozmickým žiarením.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Podané prihlášky: (SK) (EP), CN, US
  • Zapísaná ochranná známka: (SK)