Nová inovatívna technológia v oblasti výroby anód pre nabíjateľné Li-iónové batérie

Tímu pôvodcov z Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i. (Ing. Karol Fröhlich, DrSc., Dr. Prangya P. Sahoo a Dr. Ahmed Nada), Elektrotechnického ústavu SAV (Ing. Boris Hudec, PhD.) a Ústavu anorganickej chémie SAV (Ms. Alper Güneren) sa podarilo vyvinúť technológiu v oblasti výroby záporných elektród, v ktorej ZnO vrstvička eliminuje vznik pasivačnej vrstvy na rozhraní anódy a kvapalného elektrolytu a niekoľko násobne zvyšuje kapacitu batérie pri rýchlom nabíjaní a vybíjaní. Anóda na báze kremíka a grafitu je pokrytá veľmi tenkou vrstvou ZnO, ktorej vrstva má hrúbku 0,5 – 5 nm.

Viac sa o inovatívnom riešení dočítate v článku alebo v licenčnej príležitosti.

 

obrázok: Alper Güneren