Kompozitný materiál na implantáty

Foto: Ing. Martin Balog, PhD.

Kompozitný materiál s registrovaným názvom BIACOM® (BIoActive COmposite Metal) je vyrobený použitím ekonomicky efektívneho a vysoko produktívneho prístupu, kde zmes titánového a horčíkového prášku je kompaktovaná pri nízkych teplotách.

Konkurenčné výhody

  • ideálny kovový materiál na výrobu biomedicínskych implantátov, ktoré sú vystavené intenzívnemu mechanickému a únavovému zaťaženiu, so zlepšenou biokompatibilitou, povrchovou bioaktivitou a potenciálom osseointegrácie;
  • nákladovo efektívna a produktívna výroba surového kompozitného materiálu;
  • možnosť výroby implantátov akýchkoľvek tvarov.

Využitie technológie

  • kompozitný materiál je možné priemyselne a opakovane vyrábať a používať, najmä na výrobu zubných implantátov s vynikajúcou biokompatibilitou a mechanickou kompatibilitou so živým tkanivom, vhodných na aplikáciu pri intenzívnom cyklickom mechanickom zaťažení.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Udelené patenty: (SK) (EP) (IL)
  • Zapísaná ochranná známka: (SK)