Veľkoplošný detektor žiarenia s nízkou intenzitou

Foto: archív pôvodcov/Elektrotechnický ústav SAV

Nový veľkoplošný detektor žiarenia s nízkou intenzitou rozširuje aplikačné možnosti použitia najmä v prípade horšej kvality polovodičového substrátu. Zároveň konštrukcia zaručuje presnejší výsledok merania pri súčasnom znížení množstva obslužnej elektroniky. Nezanedbateľné sú úspory pri výrobe, ako aj počas používania.

Konkurenčné výhody

 • možnosť použiť menej kvalitné polovodičové materiály (CdTe, GaAs, CdZnTe, SiC, InP a pod.);
 • presnejší výsledok merania (neovplyvnený chybnými oblasťami);
 • jednoduchšia konštrukcia;
 • vyššia výťažnosť výroby;
 • priamo sa získava výsledok, bez nutnosti korekcie nameraných hodnôt;
 • výrazná finančná úspora počas prevádzky;
 • zníženie nárokov na množstvo obslužnej elektroniky na čítanie detektora;
 • možnosť pripojiť k jedinej čítacej jednotke (namiesto veľkého počtu);
 • každý vyrobený veľkoplošný detektor je funkčný (v prípade porúch v materiáli sa len sa zníži celková detekčná plocha o max. 10 – 30%).

Využitie technológie

 • v jadrovej energetike (spektrometria, dozimetria);
 • všade tam, kde sú zdroje ionizujúceho žiarenia prírodného alebo umelého charakteru;
 • v oblasti vesmírnych aplikácií.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

 • Podaná patentová prihláška:(WO)
 • Prihláška úžitkového vzoru: (SK)