Veľkokapacitná čistička vzduchu od patogénov v aerosóloch

Nový spôsob sterilizácie vzduchu a zariadenie, ktoré umožní jednoducho a spoľahlivo ničiť alebo deaktivovať patogény obsiahnuté vo vzduchu vo veľkom objeme a pritom bez nežiaducich účinkov na prostredie s prítomnosťou ľudí a zvierat.

Konkurenčné výhody

  • vysoká prietoková kapacita zariadenia s minimálnymi energetickými nárokmi;
  • nepotrebuje obsluhu, môže pracovať autonómne a nepretržite;
  • nízka hlučnosť (pod 40dB);
  • nízke nároky na pravidelnú údržbu prevádzky;
  • neobsahuje žiadne filtre ani komponenty s obmedzenou životnosťou, v porovnaní s čističkami využívajúcich UV žiarenie alebo ozón;
  • nespôsobuje prehrievanie okolitého vzduchu, ani ho nevysušuje;
  • vhodné na dekontamináciu priestorov od ľudských koronavírusov (napr. SARS-CoV-2).

Využitie technológie

  • v mnohých oblastiach, kde je potrebná prevencia pred aerosólovou nákazou – v nemocniciach, školách, kinách a divadlách, telocvičniach, kongresových sálach, reštauráciách, ale aj v uzatvorených výrobných priestoroch s veľkým pohybom personálu alebo v dopravných prostriedkoch (vlakoch, lietadlách, autobusoch) a pod.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Prihláška úžitkového vzoru: (SK)