Technológia na syntézu vysoko homogénnej a usporiadanej zmesi celulózy a 2D vrstvených materiálov

Technológia, ktorá navrhuje vysoko všestrannú, nízkonákladovú, ekologickú stratégiu pre exfoliáciu 2D vrstvených materiálov až po jednovrstvové alebo viacvrstvové nanovrstvy pomocou vysoko viskóznej polotuhej pasty na vodnej báze obsahujúcej kremičitan sodný a celulózové vlákna. Exfoliačné médium je možné po exfoliácii ľahko odstrániť alebo vymeniť za iné rozpúšťadlá.

Konkurenčné výhody

  • možnosť exfoliovať daným médiom viacero typov 2DLM jeden po druhom alebo dokonca súčasne (vrátane tých hydrofóbnych)
  • nákladovo efektívna a šetrná k životnému prostrediu (vyhýba sa používaniu toxických a drahých rozpúšťadiel)
  • proces exfoliácie môže byť realizovaný až po jednovrstvové a niekoľkovrstvové nanovrstvy za veľmi krátky časový úsek bez použitia drahých strojov
  • proces exfoliácie 2DML sa uskutočňuje v režime nízkej rýchlosti šmyku (nahrádza rýchlosti z hľadiska spotreby energie a kvality produktov)

Využitie technológie

  • Technológiu je možné využiť v oblasti nanotechnológie, výroby nanomateriálov a nanokompozitov.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Podaná patentová prihláška: PCT