Spôsob prípravy manganitových La-Sr-Mn-O vrstiev

Foto: ilustračné/pixabay.com

Technológia predstavuje spôsob prípravy stabilných manganitových LSMO vrstiev so zvýšenou onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu TCON až ≥ 400K, t.j. nad 370K, ktorá zodpovedá hodnote pre objemový materiál. Daný spôsob umožňuje pripraviť až 150 nm hrubé tenké vrstvy bez použitia pasivácie (kepovania) ich povrchu, čo je nevyhnutné pri dosiaľ vyvinutých veľmi tenkých nestabilných vrstvách.

Konkurenčné výhody

  • LSMO vrstvy pripravené predmetným postupom vykazujú výrazne vyššiu teplotu prechodu kov – izolant ako objemový LSMO, a súčasne vykazujú začiatok teplotného prechodu do feromagnetického stavu nad 370 K;
  • pri predmetnom postupe nie je potrebný krok pasivácie povrchu tenkých vrstiev (nevyhnutné pri dosiaľ vyvinutých veľmi tenkých nestabilných vrstvách).

Využitie technológie

  • v oblasti senzoriky, napr. nechladené bolometrické detektory, senzory magnetického poľa, magnetické nahrávacie prístroje, atď.

Ochrana duševného vlastníctva

  • Udelený patent: (SK)