Spôsob stanovenia obsahu hydrofóbnych látok v organických vodou miešateľných kvapalinách

Foto: RNDr. Marián Sedlák, DrSc

Inovatívny spôsob stanovenia obsahu hydrofóbnych nečistôt v organických kvapalinách pomocou laserového rozptylu svetla. Uvedená metóda je založená na zmiešaní skúmanej organickej kvapaliny s vodou v určitom pomere, čo vedie k segregácii hydrofóbnych látok obsiahnutých v organickej kvapaline do nanočastíc (veľkosti rádovo 100 nm), ktorých početnosť, veľkosť a hustota koreluje s obsahom hydrofóbnych látok v organických kvapalinách.

Konkurenčné výhody

  • nízke náklady na výrobu meracieho zariadenia na báze laserového rozptylu svetla, najmä z dôvodu dostupnosti stále lacnejších polovodičových laserov a detektorov;
  • kompaktnosť/použiteľnosť v teréne;
  • nenáročnosť z hľadiska spotreby materiálu (reagentov), nakoľko reagentom je voda.

Využitie technológie

  • stanovenie čistoty organických kvapalín používaných v potravinárstve, zdravotníctve a chemickom priemysle, kde čistota týchto kvapalín predstavuje jeden z najdôležitejších faktorov

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Udelené patenty: (SK 1) (SK 2)
  • Podaná prihláška: (EP)