Spôsob izolácie cirkulujúcich buniek z periférnej krvi

Foto: ilustračné/pixabay.com

Unikátny systém pre in vivo izoláciu cirkulujúcich nádorových buniek z periférnej krvi. Technológia využíva magnetické nanočastice pokryté monoklonálnou protilátkou, ktoré sa injikujú do krvného obehu žilovou kanylou, ako aj špeciálny drôt obsahujúci magnetické jadro umiestnené v nemagnetickom plášti.

Konkurenčné výhody

  • vychytávanie CTC a/alebo CSC z celého krvného objemu pacienta, na rozdiel od súčasných riešení, ktoré využívajú iba obmedzený objem krvi;
  • in vivo izolácia CTC a/alebo CSC;
  • vyššia efektivita oproti konkurenčným riešeniam;
  • univerzálne riešenie adaptovateľné na ľubovoľné krvné bunky;
  • jednoduchá manipulácia;
  • detekcia CTC a/alebo CSC vo veľmi nízkych koncentráciách.

Využitie technológie

  • v molekulárnej diagnostike nádorových ochorení a personalizovanej medicíne.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Udelené patenty: (SK) (EP)