Spôsob čistenia organických vodorozpustných látok od hydrofóbnych kontaminantov

Foto: ilustračné/pixabay.com

Jedinečný spôsob čistenia organických vodorozpustných látok od hydrofóbnych kontaminantov s využitím nanosegregácie vo vodných roztokoch.

Konkurenčné výhody

  • jediným médiom, ktoré sa používa pri čistení, je voda, teda lacná a zdraviu neškodná látka;
  • cena prístrojového/technologického vybavenia je nízka;
  • náklady na prevádzku sú nízke;
  • spracovávané (čistené) objemy (hmotnosti) nie sú ohraničené;
  • použiteľnosť v oblasti veľmi malých koncentrácií kontaminantov, t. j. možnosť čistenia do veľmi vysokých stupňov čistoty;
  • nie sú potrební vysoko kvalifikovaní zamestnanci.

Využitie technológie

  • v potravinárstve (čistenie etanolu a rozpúšťadiel, ktoré sa používajú na extrakciu/konzerváciu produktov, napr. glycerol);
  • v chemickom priemysle (čistenie rozpúšťadiel alebo konečných produktov);
  • vo farmaceutickom priemysle alebo vo výskume, kde je výrazná potreba čistých rozpúšťadiel pre analýzy, potreba štandardov, čistých látok pre experimenty, syntézy, atď.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Podané prihlášky: (SK) (EP)