Nový spôsob produkcie rekombinantnej hypertermostabilnej katalázy-peroxidázy

Tím pôvodcov z Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu molekulárnej biológie SAV vyvinul nový spôsob produkcie rekombinantnej hypertemostabilnej katalázy-peroxidázy AfKatG.

Novosť predstaveného riešenia spočíva v účinnom a efektívnom spôsobe produkcie a purifikácie hypertermostabilnej katalázy-peroxidázy AfKatG zo syntetického génu heterológnou expresiou v kmeni baktérie Escherichia coli.

Takáto produkcia, ktorá zabezpečuje vysokú reprodukovateľnosť a pomerne rýchlu produkciu daného enzýmu vo vysokých výťažkoch, je pomerne nenáročná aj z pohľadu nákladov na produkčné kultivačné médium.

Viac si môžete prečítať v článku: Prešporský podnikateľ – Spôsob produkcie rekombinantnej hypertermostabilnej katalázy-peroxidázy

Foto: Mgr. Lenka Levarská, PhD.