Spôsob produkcie rekombinantnej hypertermostabilnej katalázy-peroxidázy AfKatG

Foto: Mgr. Lenka Levarská, PhD.

Inovatívny spôsob produkcie rekombinantnej hypertermostabilnej katalázy‐peroxidázy AfKatG z Archaeoglobus fulgidus (so schopnosťou katalyzovať účinnú degradáciu peroxidu vodíka za rôznych podmienok, vrátane extrémne vysokých teplôt).

Konkurenčné výhody

  • lacná produkcia a vysoká výťažnosť;
  • jednoduchá a priamočiara purifikácia;
  • vysokočistý produkt;
  • hypertermostabilný enzým;
  • vhodné pre veľkoobjemovú produkciu;
  • ekologický spôsob produkcie.

Využitie technológie

  • pri procesoch, kde je žiaduce odbúranie peroxidu vodíka ako vedľajšieho produktu;
  • v biokatalytických konverziách aromatických látok;
  • pri ochrane pred oxidačným stresom.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Podaná prihláška: (SK)