Zúčastnili sme sa výročnej konferencie LESI 2022 na tému „Back to licensing – restarting business and fueling innovation“

Konferencia prebiehala v dňoch 8. až 10. mája 2022 v Palazzo Del Cinema v Benátkach. Program sa týkal kritických priemyselných oblastí – vrátane automobilového priemyslu, telekomunikácií, energetiky a zelených technológií, zdravotníctva a módy.

Konferencia bola plná zaujímavých diskusných panelov, odkiaľ si okrem nových kontaktov, účastníci odniesli aj cenné poznatky z oblastí, ako napr.:

  • Autorské práva
  • Zmeny a trendy v zdravotnej starostlivosti, „green tech“ priemysle a inováciách
  • Stratégia duševného vlastníctva v start-upoch
  • Automatizované riadenie: technológia vs. predpisy
  • Problémy a možnosti v transfere technológií a licencovaní

KTT SAV, je pod záštitou CVTI SR členom združenia LES ČRS (Licensing Executives Society Česká republika a Slovensko). Na konferencii našu kanceláriu reprezentovala, Katarína Račková, ktorá sa stala aj členkou Task Force Committee: LESI Innovation Trends (LIT).

LESI (Licensing Executives Society International) je strešnou organizáciou národných a regionálnych združení pre licencovanie manažérov. Na činnosť LESI dohliada predstavenstvo a rada delegátov, zložená zo zástupcov všetkých národných a regionálnych spoločností.

Tu si môžete pozrieť aj celý program konferencie.

Spracovala: Natália Feriančeková

Foto: lesi2022.org a Facebook/CTT pri CVTI SR