Získali sme Cenu Jána Bahýľa

Viete, že jedným z prvých vynálezcov, ktorý sa zaoberal zostrojením predchodcu dnešného vrtuľníka a bol mu na konštrukciu udelený patent, bol slovenský rodák Ján Bahýľ?
Ako poctu tomuto vynálezcovi nesie ocenenie udeľované za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chránené slovenské riešenie meno Jána Bahýľa.
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky už po siedmykrát týmto spôsobom motivuje a podporuje rozvoj tvorivosti na Slovensku.
Cena sa udeľuje v troch kategóriách:
  1. stredné a veľké podniky
  2. individuálni prihlasovatelia
  3. vysoké školy a výskumné centrá
2. októbra 2014 bola v kategórii „Vysoké školy a výskumné centrá“ udelená Cena Jána Bahýľa 2014 pôvodcovskému kolektívu na čele s Ing. Petrom Švecom, DrSc. za chránený vynález „Magnetoelastický snímač deformácií„. Majiteľom predmetnej technológie chránenej v SR je Fyzikálny ústav SAV. Zariadenie vzniklo v rámci spolupráce pôvodcov na NATO SfP-973649 projekte. Spolupôvodcami predmetného vynálezú sú: Ing. Pavol Baláž, CSc.; doc. Ing. Ján Bydžovský; CSc.; Ing. Luděk Kraus; Dr. Massimo Pasquale.