Výsledok / Patent / Licencia – seminár pre vedeckých pracovníkov

Seminár  „Výsledok | Patent | Licencia“ sa bude konať  17. 05. 2017 v budove CVTI SR (Lamačská cesta 8/A, Bratislava), v konferenčnej miestnosti na 2. posch.
Podujatia sa môžete zúčastniť nielen osobne, ale aj virtuálne prostredníctvom sledovania live streamu s možnosťou zapojenia sa do diskusie. Link s vysielaním a e-mailovú adresu pre zaslanie otázok do diskusie budú zaslané po registrácii.
Viac informácií vrátane programu sa dozviete z pozvánky.
Účasť na seminári je bezplatná, je však potrebné sa vopred registrovať prostredníctvom registračného formuláru (uzávierka registrácie 16. 05. 2017, 12.00 hod.).
Kompletné informácie: TU