Vyhlásenie súťaže cena za transfer technológií na Slovensku

Inovatívnym výsledkom vedeckovýskumnej činnosti a počinom s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií a ich pôvodcov, ktoré sú výhradne z inštitúcií slovenských vysokých škôl, SAV a rezortných výskumných ústavov na Slovensku, je určená súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku. Do súťaže možno prihlásiť technológie a inovácie, ktorých vznik bol nahlásený vedeckovýskumným inštitúciám od 1. júla 2022 do 30. júna 2023.

Cieľom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku je oceniť výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov, motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť povedomie o transfere technológií.

Súťaž má tri kategórie:

  • Inovácia – do tejto kategórie možno nominovať technológie a inovácie, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.
  • Inovátor/Inovátorka – v tejto kategórii sa nominujú osoby – pôvodcovia/pôvodkyne, pôvodcovské kolektívy – s príkladným prístupom k procesu transferu technológií.
  • Počin v oblasti transferu technológií – kategória je určená pre nominácie počinov s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku alebo konkrétnych prípadov vykazujúcich známky systematického prístupu k transferu technológií.

Nominácie do súťaže sa zasielajú v elektronickej forme na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk, najneskôr do 31. augusta 2023 prostredníctvom určeného formulára, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na stránke. Veľkosť zasielaného e-mailu nesmie presiahnuť 5 MB. Podrobné informácie o súťaži sú uvedené v štatúte zverejnenom na portáli www.nptt.sk, v sekcii Podujatia.

Výsledky vyhlásia organizátori na konferencii Cooperation Innovation Technology transfer 2023 – COINTT 2023.

   

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj: www.sav.sk

Foto: CVTI SR