Konzumujete liečivé zlato? V Medovom laboratóriu oceňujú med medailami

Medové laboratórium je prvý projekt svojho druhu na Slovensku, ale aj v Európe. Testujú v ňom hodnotu antibakteriálnej aktivity medu a následne mu priraďujú medailu, známku kvality zohľadňujúcu antibakteriálny potenciál – od zlatej po bronzovú.

Projekt založili pracovníci Laboratória apidológie a apiterapie Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a jeho úlohou je prehlbovanie poznania o kvalite a vlastnostiach medu formou vykonávania laboratórnych testov, či vzdelávacou činnosťou. Tím Medového laboratória tvoria Ing. Juraj Majtán, DrSc., Mgr. Marcela Bučeková, PhD. a Ing. Jana Godočíková. Zaoberajú sa testovaním medových vzoriek a následným priradením etikety, resp. známky kvality (od zlatej po bronzovú), podľa úrovne ich antibakteriálnej aktivity.

Ak máte záujem otestovať svoj med, navštívte webovú stránku Medového laboratória.

Viac si môžete prečítať v článku: Prešporský podnikateľ – V Medovom laboratóriu oceňujú med medailami

Foto: Medové laboratórium