Úspešná singapurská firma navštívila SAV

V piatok 28. augusta navštívili vybrané ústavy SAV zástupcovia singapurskej firmy ST Dynamics. ST Dynamics patrí do rodiny ST Engineering, ktorá je jednou z najväčších spoločností v Singapure. Svojou prítomnosťou sa môžu pochváliť vo viac ako 24 krajinách sveta. Hlavnou úlohou ST Dynamics je vyvíjať pokročilé technické systémy a komplexné riešenia. Úzko komunikujú s vysokými školami, vedecko-výskumnými inštitúciami a High-tech inštitúciami na spoločných projektoch. ST Dynamics ponúka proces vývoja výrobku, ktorý pomôže inovatívnym podnikom priniesť svoje riešenie na trh v čo najkratšom čase. Vedia pomôcť v aspektoch podnikateľského plánovania a vývoja produktov ako i s komercializáciou.
Účelom návštevy bolo prvotné nadviazanie kontaktu so slovenskými vedecko-výskumnými inštitúciami, oboznámenie sa s výsledkami vedeckej činnosti a hľadanie možnej spolupráce. Na úvodnom stretnutí zástupcov firmy ST Dynamics privítal člen predsedníctva SAV zodpovedný za technologický transfer Ing. Juraj Lapin, DrSc. a Ing. Katarína Müllerová, vedúca Kancelárie pre transfer technológií SAV. Prítomní boli aj zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva hospodárstva SR, Centra vedecko-technických informácií SR a Singapursko-stredoeurópskej obchodnej komory. Po zoznámení a krátkej diskusii zástupcovia firmy ST Dynamics Fong Saik Hay a Karl Lim pokračovali návštevou ústavov SAV.
Ako prvý navštívili Ústav informatiky SAV, kde Ing. Milan Rusko, PhD. prezentoval vynález na spracovanie reči (analýza, syntéza, rozpoznávanie hovoriaceho), mechatronický systém na sledovanie pohyblivých objektov predstavil doc. Ing. Karol Dobrovodský, PhD. Počítačovému modelovaniu správania davu sa venoval Ing. Marcel Kvassay a Ing. Ján Zelenka, PhD. predstavil výsledky výskumu v oblasti swarm robotiky.
Návšteva pokračovala na Ústave anorganickej chémie SAV. Ing. Jaroslav Sedláček, PhD. predstavil laboratórny žiarový lis. Na Fyzikálnom ústave SAV zaujal technologickú firmu magnetoelastický snímač deformácií, o ktorom rozprával Ing. Peter Švec, DrSc.
Ústav polymérov SAV predstavil úspešné výsledky výskumu – biologicky degradovateľné bioplasty, ktoré za pôvodcovský tím prezentoval prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. a účinný kompozitný sorbent, ktorý prezentoval doc. Ing. Dušan Berek, DrSc.
Elektrotechnický ústav SAV predstavil viacero vynálezov. Ako prvý prezentoval plášť magnetickej neviditeľnosti doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. Ing. Gabriel Vanko, PhD. predstavil tlakový senzor PiezoGaN. Ing. Milan Ťapajna, PhD. prezentoval obohacovací tranzistor s InN kanálom a spôsob jeho prípravy v integrácii s ochudobňovacím tranzistorom. Na záver Ing. Peter Lobotka, CSc. hovoril o špeciálnom mikrobolometri (Uncooled microbolometer for THz radiation).
Dúfame, že návšteva firmy ST Dynamics prinesie SAV okrem nových kontaktov aj úspešnú spoluprácu nielen pri komercializácii výnimočných výsledkov výskumu.