Trans Tech Burz

Trans Tech Burza je podujatie zamerané na predstavenie výsledkov vedy, výskumu a vývoja realizovaných na výskumných ústavoch SAV, univerzitách, ďalších výskumných ústavoch SR a hlavne na kreujúcich sa univerzitných vedeckých parkoch a výskumných centrách Slovenskej republiky. Na podujatí sa predstavia technológie a výsledky vedy, výskumu a vývoja z rôznych oblastí určené na komercializáciu a prenos do praxe.
Súčasťou podujatia bude aj možnosť stretnutí zástupcov prezentovaných technológií so zástupcami podnikateľského sektora.
Podujatie sa uskutoční v dňoch 11. a 12. novembra 2014 v Bratislave.
Viac si môžete prečítať na https://nptt.cvtisr.sk/