Technológia stanovenia kongenitálnej poruchy glykozylácie

Nová technológia umožnuje primárnu detekciu kongenitálnych porúch glykozylácie (CDG). Na analýzu celkových sérových glyko-epitopov využíva špeciálne pripravené biočipy alebo mikroplatnicky. Vysoko citlivý, jednoduchý a rýchly spôsob primárnej detekcie CDG vo vzorkách ľudského séra alebo krvnej plazmy vyhodnotením pomeru signálov ich reakcie so špecifickou kombináciou lektínov.

Konkurenčné výhody

  • jednoduchosť a rýchlosť dosiahnutia výsledku
  • výrazné zníženie nárokov na množstvo vzorky
  • použitie komerčne dostupných reagencií s garantovanou kvalitou
  • použitie bežne dostupných čítacích zariadení – readerov mikroplatničiek
  • možnosť aplikácie v automatizovaných analyzátoroch
  • nízka cena

Využitie technológie

  • Dagnostika ochorení, pri ktorých dochádza k zmene glykánového vzorca proteínov v krvi, najmä kongenitálnych porúch glykozylácie. Rýchlosť, citlivosť a jednoduchosť tejto technológie umožňuje jej využitie aj pre rutinný skríning CDG.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Podaná patentová prihláška: SK