Spôsob čistenia vodorozpustných polymérov a monomérov od hydrofóbnych kontaminantov

Technológia čistenia vodorozpustných polymérov od hydrofóbnych kontaminantov používa ako rozpúšťadlo vodu, teda lacnú a zdraviu neškodnú látku. Prípadne v malých množstvách lacné modifikátory pH ako kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.

Konkurenčné výhody

  • vhodné pre úrovne kontaminácie polymérov od 0,0005 % do 0,1 % hydrofóbnych kontaminantov,
  • schopnosť znížiť úroveň hydrofóbnych kontaminantov pod 0,0001 %,
  • možnosťou uskutočnenia reprecipitácie ako alternatívnej metódy poskytujúcej len „hrubé čistenie“ alebo predbežnú úpravu,
  • možnosť uskutočnenia preparatívnej chromatografie ako ďalšej alternatívnej metódy, ktorá je neporovnateľne drahšia (prevádzkové náklady, náklady na vybavenie a personál).

Využitie technológie

  • oblasťou využitia je možnosť čistenia vo vode rozpustných polymérov (neutrálne polyméry, polyanióny, polykatióny, slabé polykyseliny a polybázy citlivé na pH) a iónových a neiónových monomérov, kde pre aplikácie je čistota nevyhnutná.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Udelený patent: SK
  • Podaná patentová prihláška: EP, PCT