Seminár o prenose poznatkov do praxe na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV

Kancelária pre transfer technológií SAV pripravila dňa 30.11.2016 v priestoroch Pavilónu materiálových vied seminár pre zamestnancov Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV (UMMS SAV) s názvom „Mám dobrý nápad?!“.
Vedúci kancelárie, Ing. Martin Gróf, PhD., prezentoval účastníkom niekoľko tém z oblasti transferu technológií. Vo svojej prezentácii informoval o činnosti Kancelárie pre transfer technológií SAV a poskytovaných službách, problematike „zamestnaneckého vynálezu“, stratégii zavedenia vynálezu do praxe, ako aj o možnostiach financovania transferu technológií.
Po prezentácií Ing. Grófa pokračoval seminár prednáškou Ing. Jany Rešutíkovej z Úradu priemyselného vlastníctva SR. Pani Rešutíková priblížila problematiku patentovej prihlášky, čo má patentová prihláška obsahovať a ako správne formulovať a napísať patentovú prihlášku.
Seminár priblížil vedeckým pracovníkom taktiež možnosti stratégie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva vytvoreného na pôde SAV.
Ďakujeme za priestor a podporu  vedeniu UMMS SAV a tešíme sa na podobné semináre na ďalších ústavoch SAV v roku 2017.