Seminár o prenose poznatkov do praxe na Biomedicínskom centre SAV

Kancelária pre transfer technológií SAV pokračuje vo vzdelávacích aktivitách týkajúcich sa problematiky duševného vlastníctva na ústavoch SAV. Tentokrát pripravila dňa 30.05.2017 pre vedeckých pracovníkov Biomedicínskeho centra SAV seminár s názvom „Mám dobrý nápad?!“.
Vedúci kancelárie, Ing. Martin Gróf, PhD., prezentoval účastníkom niekoľko tém z oblasti transferu technológií. Vo svojej prezentácii informoval o činnosti Kancelárie pre transfer technológií SAV a poskytovaných službách, problematike „zamestnaneckého vynálezu“, stratégii zavedenia vynálezu do praxe, ako aj o možnostiach financovania transferu technológií.
Po prezentácií Ing. Grófa pokračoval seminár prednáškou Ing. Lucii Bockovej z Úradu priemyselného vlastníctva SR. Pani Bocková priblížila problematiku vyhľadávania v patentových databázach a patentového konania.
Seminár priblížil vedeckým pracovníkom taktiež možnosti stratégie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva vytvoreného na pôde SAV.
Ďakujeme za priestor a podporu vedeniu Biomedicínskemu centru SAV a tešíme sa na podobné semináre na ďalších ústavoch SAV v tomto roku.