Povrchová úprava biomedicínskeho titánu a Ti-zliatin

Inovatívne riešenie, ktoré používa hlboké eutektické rozpúšťadlá na báze cholínchloridu (vitamín B4) a donorov protónov (ako je etylénglykol, karbamid alebo glycerol) na účinnú elektrochemickú povrchovú úpravu Ti a Ti-zliatin.

Konkurenčné výhody

  • možnosť elektrochemickej úpravy povrchov – zliatiny pri izbových teplotách v ekologických médiách bez ďalších toxických látok, čím sa zabráni pasivácii a kontaminácii,
  • možnosť uskutočniť úpravy na modifikáciu povrchu pre protézy a implantáty zložitých tvarov,
  • možnosť dosiahnuť vysoký rozsah požadovaných topografií povrchov,
  • možnosť získať nanoštruktúrované povrchy na podávanie liekov,
  • možnosť zjednodušenia procesu využitia elektrolytu v dôsledku biodegradácie.

Využitie technológie

  • možné využiť v rôznych oblastiach: v oblasti letectva, konkrétne na raketovú techniku a stavbu námorných lodí, na materiály na báze Ti pre galvanochémiu a pre fotokatalytické aplikácie. Zároveň je možné použiť nové riešenie na modifikáciu povrchu biomedicínskych výrobkov na báze Ti a Ti-zliatiny (najmä implantátov a protéz).

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Podaná patentová prihláška: EP