Nový typ kompozitného materiálu s kovovou matricou (DeZiCom®)

Tímu pôvodcov z Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.. a Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. sa podarilo vyvinúť nový typ kompozitného materiálu s kovovou matricou, ktorá ponúka výnimočné mechanické vlastnosti, ako sú pevnosť v ťahu a predĺženie, únavu a tečenie (lepšie ako súčasné zliatiny na báze Zn) určené pre biomedicínske aplikácie.

Viac sa o inovatívnom riešení dočítate v článku alebo v licenčnej príležitosti.

 

obrázok: Ing. Martin Balog, PhD.