Nový spôsob a zariadenie bezkontaktného snímania mechanických veličín

Tímu pôvodcov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (prof. Ing. René Harťanský, PhD. a Ing. Ján Halgoš, PhD.), Ústavu informatiky SAV (Ing. Jaroslav Hricko, PhD.) a spoločnosti RMC s.r.o. (Ing. Michal Rafaj) sa podarilo do značnej miery odstrániť nedostatky známych spôsobov snímania mechanických veličín.

Podstata nového riešenia je nasledovná. Ak sa v elektromagnetickom poli nachádza rezonančný elektrický obvod, dôjde k ovplyvňovaniu elektromagnetického poľa týmto rezonančným elektrickým obvodom. Najväčšie ovplyvňovanie elektromagnetického poľa nastane vtedy, ak sa frekvencia elektromagnetického poľa blíži rezonančnej frekvencii rezonančného elektrického obvodu.

Viac si prečítate v článku: Prešporský podnikateľ – Zariadenie bezkontaktného snímania mechanických veličín

FOTO: ilustračné