Nový spôsob a nástroj na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti

Tímu pôvodcov zo spoločnosti Integra TDS, s.r.o. (RNDr. Dušan Korytár, CSc. a Ing. Michal Svorada) a Elektrotechnického ústavu SAV (Ing. Zdenko Zápražný, PhD.) sa podarilo nedostatky súčasných metód opracovania rtg kryštálovej optiky v podstatnej miere odstrániť novým spôsobom a nástrojom na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti, ktorého novosť spočíva v použití inovatívneho deterministického spôsobu povrchového obrábania s využitím špeciálneho nástroja s tvarovaným hrotom z monokryštálu diamantu.

Viac si prečítate v článku: Prešporský podnikateľ – Spôsob a nástroj na opracovanie vnútorných stien kanálikov v krehkých materiáloch v nanometrovej oblasti

FOTO: RNDr. Dušan Korytár, CSc.