Nový inovatívny kompozitný biocementový systém

Tímu pôvodcov z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i. (Ing. Ľubomírom Medveckým, PhD., MVDr. Máriou Giretovou a Ing. Radoslavou Štulajterovou, PhD.) v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (doc. MVDr. Katarínou Vdovjakovou, PhD. a doc. MVDr. Lenkou Krešákovou, PhD.) sa podarilo vyvinúť novú inovatívnu technológiu zloženia kompozitného biocementového  systému určeného na rekonštrukciu a regeneráciu tvrdých tkanív, chrupkových a osteochondrálnych defektov.

Viac sa o inovatívnej technológií dočítate v článku alebo v licenčnej príležitosti.