Antimikrobiálny rekombinantný proteín EN534-C s lytickými vlastnosťami voči patogénnym kmeňom Streptococcus agalactiae

Foto: ilustračné/Mgr. Natália Feriančeková

Inovatívny antimikrobiálny rekombinantný proteín EN534-C s lytickými vlastnosťami voči patogénnym kmeňom Streptococcus agalactiae. EN534-C sa cez väzbovú doménu špecificky viaže na ligand substrátu peptidoglykánu baktérií a následne pôsobením enzýmovej aktivity lytických domén dochádza k štiepeniu chemickej väzby v peptidoglykáne bunkovej steny baktérií streptokokov.

Konkurenčné výhody

 • vysoká špecificita;
 • nízka pravdepodobnosť bakteriálnej rezistencie;
 • vyhnutie sa negatívnym vedľajším účinkom spojených s podávaním antibiotík;
 • redukcia rizika vzniku rezistencie voči terapeutickým fágom;
 • zníženie spotreby antibiotík;
 • izolovaný proteín je tepelne stabilný v rozmedzí teplôt od 20 °C do 37 °C a možno ho izolovať pri laboratórnej teplote; tým sa zároveň znižuje energetická náročnosť izolácie rekombinantného proteínu pri priemyselnom využití.

Využitie technológie

 • možno využiť hlavne na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku ochorení spôsobených patogénnymi baktériami Streptococcus agalactiae (GBS);
 • EN534-C možno aplikovať v prípade výskytu multirezistentných streptokokových infekcií, a to nielen u tehotných žien a novorodencov, ale aj u iných dospelých osôb;
 • má veľký potenciál aj v prípadoch vaginálnych bakterémií, pri urogenitálnych infekciách, pri aplikáciách a liečbe nehojacich sa rán a žilových vredov infikovaných streptokokmi;
 • má tiež potenciál využitia vo veterinárnej oblasti, napr. na liečbu mastitíd alebo povrchových infekcií u zvierat;
 • izolovaný preparát endolyzínu možno použiť aj pri dekontaminácii povrchov v súvislosti s výskytom streptokokov a ako čistiaci prípravok na povrchy.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

 • Podaná prihláška: (SK) (WO)