Nový antimikrobiálny rekombinantný proteín EN534-C s lytickými vlastnosťami voči patogénnym kmeňom Streptococcus agalactiae

Tímu pôvodcov z Ústavu molekulárnej biológie SAV (RNDr. Gabriela Bukovská, CSc., RNDr. Lucia Bocánová, PhD., RNDr. Nora Halgašová, PhD. a RNDr. Mária Kajsiková, PhD.) a Univerzity Komenského v Bratislave (doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.) sa podarilo nedostatky klasickej liečby infekcií, spôsobených baktériami Streptococcus agalactiae, do značnej miery odstrániť pomocou nového antimikrobiálneho proteínu EN534-C.

EN534-C sa cez väzbovú doménu špecificky viaže na ligand substrátu peptidoglykánu baktérií GBS a následne pôsobením enzýmovej aktivity lytických domén dochádza k štiepeniu chemickej väzby v peptidoglykáne bunkovej steny baktérií streptokokov.

Viac si môžete prečítať v článku: Prešporský podnikateľ – Antimikrobiálny rekombinantný proteín EN534-C

FOTO: ilustračné/Natália Feriančeková