Najpútavejší eko-plagát konferencie TTSZ 2018

V súťaži o Najpútavejší eko-plagát konferencie zvíťazil plagát k technológii „Nové polymérne kompozity pre 3D tlač“ z Ústavu polymérov Slovenská akadémia vied a MYMEDIA, s.r.o. Pôvodcami technológie sú: Mgr. Zdenko Špitálský, PhD.; Mgr. Mária Kováčová; Mgr. art. Vojtech Ďuriš, PhD.; Ing. Marek Vysopal a Peter Svoboda.
Cenu za víťazov prebrali zamestnankyne Kancelárie pre transfer technológií Slovenskej akadémie vied.
Zdroj: Centrum transferu technológií pri CVTI SR

Zdroj: Facebook – Centrum transferu technológií pri CVTI SR