Konferencia – Innovative ecotechnologies for a greener Europe

Centrum vedecko-technických informácií SR Vás v mene generálneho riaditeľa Jána Turňu srdečne pozýva na Kick off event projektu EcoInn Danube implementovaného v rámci Dunajského nadnárodného programu teritoriálnej spolupráce.
Konferencia je zameraná na témy: „Innovative ecotechnologies for  a greener Europe“
Konferencia sa koná 15. februára 2017, v čase 9:00 – 15:30, v konferenčnej miestnosti v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, v Bratislave.
Registrácia na konferenciu je otvorená do 10.februára 2017