Nové meracie zariadenie na meranie dynamických zmien teploty v cylindrických mlecích komorách

Nové zariadenie na meranie dynamickej zmeny teploty vo vnútri cylindrických mlecích komôr umožňuje meranie teploty každých 80 ms. V porovnaní s doteraz dostupnými komerčnými zariadeniami je značná výhoda v tom, že uvedené zariadenie je možné jednoducho premiestniť na iné veko mlecej komory bez potreby zložitého rozoberania.

Konkurenčné výhody

  • nízka cena,
  • jednoduchá aplikácia,
  • možnosť premiestniť merací systém na iné mlecie komory,
  • možnosť merania dynamických zmien teploty (rýchlosť merania teploty a iné),
  • možnosť nabíjania meracieho systému a obojsmerná komunikácia s meracím systémom s počítačovou aplikáciou.

Využitie technológie

  • Technológiu je možné využiť v oblasti výroby meracích zariadení.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • podaná patentová prihláška: SK