Energeticky nenáročné zariadenie na meranie magneto-dielektrickej odozvy

zdroj: Michal Rajňák, ÚEF SAV, v. v. i.

zdroj: Michal Rajňák, ÚEF SAV, v. v. i.

Špecializované zariadenie umožňujúce meranie magneto-dielektrických vlastností tenkých dielektrických vrstiev prostredníctvom generovania dobre definovaného magnetického poľa napriek malým rozmerom zariadenia a jeho nízkej energetickej nenáročnosti.

Konkurenčné výhody

 • potreba výrazne menšieho objemu testovanej/-ného kvapaliny/materiálu;
 • generované magnetické pole je homogénne (bez rozptylových/okrajových polí);
 • meranie vplyvu magnetického poľa bez nutnosti použitia špeciálneho laboratória;
 • možnosť umiestnenia zariadenia aj do špeciálnej atmosféry, či kryogénnej kvapaliny;
 • možnosť merania vplyvu magnetického poľa na živé organizmy;
 • vynikajúce parametre generovaného magnetického poľa v mieste merania;
 • variabilita vlastností generovaného magnetického poľa a jeho intenzity;
 • úsporná prevádzka daného zariadenia;
 • nízke obstarávacie náklady.

Využitie technológie

 • v rôznych oblastiach experimentálneho výskumu alebo priemyselného testovania, kde je možné jednoducho generovať relatívne silné a homogénne magnetické polia s malým príkonom v aplikáciách pre meranie magneto-dielektrických vlastností vyvíjaných materiálov;
 • perspektívnou oblasťou využitia je aj skúmanie biologických materiálov v podmienkach externého homogénneho magnetického poľa.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

 • Patentová prihláška: (SK)