Dostali sme sa opäť do finále Ceny za transfer technológií na Slovensku

KTT SAV sa dostala až do finále v súťaži CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2021, v kategórií „Počin v oblasti transferu technológií“.

Nominácia s názvom Nový prístup k transferu technológií prispela k viditeľnej zmene postoja vedenia SAV a v záujme lepšieho uplatnenia výsledkov výskumu v praxi aj k výrazným krokom v podobe prijatia dokumentu „ZÁSADY SAV“, ako aj ku koncepčnej premene komunikačného rozhrania s potenciálnymi záujemcami o výsledky výskumu.

Súťaž prebiehala v termíne od 1. 3. 2021 do 31. 8. 2021. Výsledky a slávnostné odovzdávanie cien sa konalo tradične ako súčasť medzinárodného podujatia, konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021 (COINTT 2021) – 20. októbra 2021.

Víťazi v jednotlivých kategóriách boli:

INOVÁCIA – MikroRNA test úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF) procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre IVF proces

INOVÁTOR/INOVÁTORKA – Kolektív pôvodcov nosiča biologicky aktívneho organizmu pre použitie v ochrane lesa

POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ – Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC)

Víťazom gratulujeme!

Viac informácií o víťazoch nájdete tu

Zdroj text a foto: CVTI SR