DeZiCom® − kompozitný materiál s kovovou matricou

Nový typ kompozitného materiálu s kovovou matricou (DeZiCom®) pre biomedicínske implantáty obsahujúci matricu ultrajemnozrnného zinku (Zn) stabilizovanú malým podielom netoxických nanometrických disperzoidov oxidu zinočnatého (ZnO).

Konkurenčné výhody

  • možnosť výroby implantátov s tenkými vzperami a zložitými tvarmi
  • kompozitný materiál je vyrábaný pomocou realizovateľného technologického postupu, ktorý je možné ľahko upgradovať pri rozumne nízkych výrobných nákladoch
  • kompozitný materiál Zn+ZnO MMC ponúka výnimočnú stabilitu mechanických vlastností, ako je vysoká pevnosť v ťahu a ťažnosť, požadovaná rýchlosť korózie a rovnomerné korózne správanie, netoxická biologická odozva a bakteriostatický účinok počas predpokladanej prevádzky biomedicínskeho zariadenia

Využitie technológie

  • Technológiu je možné využiť v oblasti biomedicíny, konkrétne na výrobu biomedicínskych zariadení a podobne.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Podaná patentová prihláška: EU
  • Zapísaná ochranná známka