Účinný kompozitný sorbent

Foto: ilustračné/pixabay.com

Unikátny účinný kompozitný sorbent na odstraňovanie kontaminantov z vôd. Výhodou predmetného kompozitného sorbentu je, že využíva mikrovláknité pórovité uhlíkové nosiče, čo je lacný a dostupný prekurzor pre vznik materiálov, ktoré si zachovávajú vláknitú štruktúru a umožňujú vhodne umiestniť molekuly účinnej látky na svojom povrchu a tým zvýšiť účinnosť, rýchlosť i kvantitu záchytu škodliviny.

Konkurenčné výhody

  • vysoká účinnosť odstraňovania ťažkých kovov: arzén 97,8%, antimón 97,6%, chróm 96,4%, kadmium 88,9%, olovo >98,9%;
  • nižší odpor proti prietoku vody (pri filtrácii sa nemusí aplikovať tlak);
  • nízka cena dosiahnutá využitím vstupných surovín z rastlinných odpadov;
  • až o 163% účinnejší ako komerčné produkty, podľa typu znečisteniny.

Využitie technológie

  • široké použitie pri odstraňovaní kontaminantov, najmä ťažkých kovov, pri úprave podzemných a povrchových vôd, pri výrobe pitnej vody a pri čistení priemyselných odpadových vôd, vznikajúcich v mnohých prevádzkach, napríklad pri čistení oplachových odpadových vôd z galvanotechniky a chemickej povrchovej úpravy kovov.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Udelený patent (SK)