Zložené refrakčné šošovky a spôsob ich výroby

Nový typ zložených refrakčných šošoviek určených na kolimáciu alebo fokusáciu rtg žiarenia a spôsob ich výroby pomocou inovatívnej metódy nanoobrábania s monokryštalickým diamantovým nástrojom.

Konkurenčné výhody

  • možnost výroby celého radu šošoviek v jednom technologickom postupe;
  • možnost výroby nielen valcových, ale aj 3D plôch;
  • relatívne krátka doba výroby;
  • dosiahnutie vysokej presnosti tvaru, nízkej drsnosti povrchu a minimálneho podpovrchového porušenia aktívnej plochy refrakcných šošoviek.

Využitie technológie

  • v oblasti výroby rtg refrakčných šošoviek a zložených refrakčných šošoviek určených pre fokusáciu alebo kolimáciu rtg žiarenia. Fokusované rtg žiarenie sa môže používat napríklad na štruktúrnu analýzu rôznych materiálov alebo na zobrazovanie so submikrónovým rozlíšením, ako je mikro-tomografia, ptychografia, vysokorozlišovacia kryštalografia, koherentné difrakčné zobrazovanie s vysokým rozlíšením a iné.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Podaná prihláška: (SK)