Medový prípravok na lokálnu liečbu rán

Foto: ilustračné/pixabay.com

Inovatívny medový prípravok s kyselinou askorbovou, určený na medicínske využitie. Pridaním kyseliny askorbovej sa dosiahlo zvýšenie jeho antibakteriálnej a antibiofilmovej aktivity. Kyselina askorbová, okrem potencovania antibakteriálnej aktivity medu, navyše stabilizuje biologicky-aktívne látky typu peptidy/proteíny pred nežiaducou degradáciou, resp. agregáciou počas sterilizačného procesu ionizujúcim žiarením.

Konkurenčné výhody

  • zvýšenie antibakteriálnej a antibiofilmovej aktivity medov, ktoré sa plánujú, resp. už sa používajú v klinickej praxi, pričom môže ísť o med rôzneho botanického a geografického pôvodu;
  • stabilizácia antibakteriálnych zložiek medu (včelí antibakteriálny/antibiofilmový peptid) aj počas procesu sterilizácie medu pomocou ionizujúceho žiarenia.

Využitie technológie

  • v manažmente hojenia rán a v oftalmológii, ale aj všade tam, kde je potrebné lokálne eliminovať bakteriálnu infekciu.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Zapísaný úžitkový vzor: (SK)